In ieder sector worden veel specifieke woorden en begrippen gebruikt. Zo ook in de wereld van (private) Lease. Hieronder hebben we een ‘woordenboek’ gemaakt met alle begrippen die je wellicht tegenkomt. We hebben de begrippenlijst op alfabetische volgorde geplaatst zodat het zoeken naar een specifiek begrip makkelijker is.

Wil je direct private lease auto’s zoeken dan kan je het beste direct naar de vergelijker gaan. Heb je een begrip dat je niet kan vinden in onderstaande begrippenlijst, zou je het ons dat willen laten weten via contact?

En dan toch even de officiële Van Dale bewoordingen voor wat leasen is: huren op lange termijn, m.n. van duurzame bedrijfsmiddelen zoals machines, auto’s. De pagina Over Private Lease vertelt je meer over wat private lease nu precies is als afgeleide van het bredere begrip ‘lease’.

Aanbetaling

Degene die de lease aangaat (vaak genoemd de ‘lessee’) doet vaak een aanbetaling om er voor te zorgen dat het kredietrisico van degene die de lease verstrekt (vaak genoemd de ‘lessor’) omlaag te brengen. Doordat er wordt aanbetaald zal het maandelijkse leasebedrag omlaag gaan omdat de aanbetaling reeds is gedaan.

Administratiekosten

Vaak worden door de lessor additionele kosten in rekening gebracht voor bijvoorbeeld het opmaken van de contracten en het checken en verwerken daarvan.

Afkoop

Wanneer je als lessee eerder dan wat is afgesproken in het leasecontract van je contract af wil dan moet er een ‘boete’ worden betaald. Dit wordt ook wel de afkoopsom genoemd. Soms is er ook sprake van additionele administratiekosten. In het leasecontract moet staan beschreven wat de kosten precies zullen zijn. 

Afleveringsverklaring

In deze verklaring wordt door de lessee bevestigd dat de gegevens (bijvoorbeeld: afleverdatum en het kenteken) juist zijn. Het is in feite een bevestiging dat de auto in gebruik genomen kan worden tegen de juiste voorwaarden, vandaar dat meestal ook de termijn van de lease wordt vernoemd.

Aflossen

Met aflossen wordt bedoeld dat de lease / lening wordt terugbetaald.

Afschrijving

Over dit woord zijn boeken volgeschreven door accountants en belastingadviseurs. In essentie gaat het om het minder waard worden van een actief (lees: een bezitting; bijvoorbeeld een leaseauto). In de autolease wereld wordt vaak gekeken naar het verschil tussen de waarde van de bij aanschaf, verminderd met de afschrijving en daarbij opgeteld de restwaarde van de auto om te komen tot de waarde op een zeker moment gedurende de looptijd van een contract.    

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is de toezichthouder op (een deel van) de financiële markten welke meestal wordt omschreven als de gedragskant van het toezicht. Delen van de leasemarkt valt onder het toezicht van de Autoriteit financiële markten.


Algemene Periodieke Keuring (APK)

De afkorting staat voor Algemene Periodieke Keuring. Het is een verplichte keuring die door de overheid is ingevoerd om eraan bij te dragen dat er een minimumstandaard wordt gecreëerd voor wat betreft de kwaliteit van de auto’s die de weg op gaan. Met andere woorden, als een auto niet door de APK komt is deze dus niet van een dusdanige kwaliteit dat hij voldoet aan de minimale eisen voor de verkeersveiligheid. Daarnaast kan de APK een auto afkeuren omdat de auto niet voldoet aan de minimale milieu eisen. Nieuwe auto’s hoeven minder vaak te worden gecontroleerd dan oudere.

Auto huren

Het begrip zegt het eigenlijk al: een verhuurder stelt zijn auto ter beschikking in ruil voor overeengekomen bedrag; de huur. 

Auto leasen

Het leasen van een auto heb je in allerlei vormen, waarbij veel verschillende terminologie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: financial lease, operational lease, shortlease en private lease. Wat alle vormen gemeen hebben is dat lease is gericht op de relatie tussen een lessor en de lessee. Daarbij is er altijd sprake van een contractuele relatie met de voorwaarden waaronder een auto ter beschikking wordt gesteld, voor een bepaalde periode, in ruil voor een financiële vergoeding. Bij sommige lijkt de constructie erg veel op huur (operational lease), terwijl bij andere het veel meer weg heeft van een lening (financial lease). Private lease is een typische “huur” constructie, dat wil zeggen dat de auto eigendom blijft van de lessor (de leasemaatschappij).  

Auto van de zaak

Een auto / bestelbus / bedrijfswagen van de zaak is een voertuig dat wordt aangeboden door het bedrijf waar de werknemer werkt. De kosten voor de auto van de zaak liggen (meestal) (grotendeels) bij de werkgever omdat het voertuig (met name) wordt ingezet voor de bedrijfsdoeleinden. 

Autoleasemaatschappij

Een bedrijf dat op een zakelijke manier activiteiten ontplooit om auto’s via leaseconstructies aan te bieden, waarbij vaak ook aanpalende services worden verricht.

Bedrijfsauto 

Zie auto van de zaak.

Bedrijfswagen

Zie auto van de zaak.

Bedrijfswagen lease

Het leasen van een auto van de zaak, oftewel een bedrijfswagen kan in allerlei vormen, bijvoorbeeld via financial lease of operational lease. De bedrijfswagen, auto of bestelbus wordt voor een bepaalde contractueel afgesproken periode geleased aan het bedrijf, zie ook auto leasen.
 
Bestelauto

Een bestelauto kent veel synoniemen, bijvoorbeeld bestelwagen en bestelbus. Het gaat echter altijd over hetzelfde, namelijk een voertuig dat zakelijk wordt ingezet en zich qua grootte ergens bevindt tussen een personenauto en een vrachtwagen. Vaak ook wel een busje, grijs kenteken of klein-grijs genoemd in het dagelijkse taalgebruik. Kenmerkend is dat het gaat om voertuigen die maximaal 3.500 kilo wegen en bedoeld zijn om goederen te vervoeren. Het verschil tussen een (kleine) vrachtwagen en een bestelauto is het rijbewijs: voor een bestelauto tot 3.500 kg is dat een B-rijbewijs en voor voertuigen boven de 3.500 kg is dat het zogenaamde C-rijbewijs.  

Bestelbus 

Zie bestelauto. 

Bestelwagen

Zie bestelauto.

Bestelauto huur 

Het huren van een bestelbus, bestelwagen of bestelauto kan gedaan worden via een verhuurmaatschappij. Het is contractuele relatie waarin de bestelauto wordt gehuurd voor een afgesproken periode in ruil voor een financiële vergoeding.

Bestelauto lease 

Het leasen van een bestelbus, bestelwagen of bestelauto kan gedaan worden via een leasemaatschappij. Het betreft een contractuele relatie waarbij de bestelauto wordt geleased voor een afgesproken periode in ruil voor een financiële vergoeding. Het kan gaan om financiële lease of operationele lease en allerlei tussenvormen. 

Bijtelling lease auto

Het is een veelbesproken onderwerp in de wereld van de lease: de bijtelling. In de kern is het begrip simpel, namelijk een bedrag dat moet worden opgeteld bij het inkomen wanneer men een zakelijke auto ook gebruikt voor privédoeleinden. In feite wordt het door de fiscus (belastingdienst) gezien als inkomen maar dan uitgedrukt in een financiële waarde maar in natura. Het bedrag dat moet worden bijgeteld wordt beleidsmatig gedreven door hoe duurzaam een auto rijdt, oftewel de mate van CO2 uitstoot. Zo kent een elektrische leaseauto een veel lager bijtellingstarief dan een auto met fossiele brandstof. De praktische vaststelling van het bijtelling wordt gedaan op basis van een percentage van de cataloguswaarde van de auto of bijvoorbeeld bestelbus. Het percentage bijtelling is in 2019 door de belastingdienst (fiscus) vastgesteld op 4% van de cataloguswaarde bij 0 gram CO2 uitstoot per kilometer en op 22% meer dan 0 gram CO2 uitstoot per kilometer. Daarbij is het soort brandstof (bijvoorbeeld waterstof, elektrisch, benzine of diesel) niet relevant. Voor specifieke vragen voor jouw situatie, check altijd deze pagina
Bijtelling privégebruik auto van de belastingdienst.
Trouwens, kun je aantonen dat je op jaarbasis minder dan 500 kilometer hebt gereden met de zakelijke leaseauto in privé, dan hoeft er geen bijtelling worden gerekend.   

Boekwaarde

Het vaststellen van de waarde van leaseauto op een bepaald moment wordt de boekwaarde genoemd. Dit kan dus een moment zijn aan het begin, einde of een gekozen moment gedurende contractduur van een lease. Een belangrijk deel van het vaststellen van de boekwaarde komt tot stand door een bepaald percentage los te laten op de afschrijving.

Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM)

De afkorting BPM Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. Waarbij voor het laatste woord ook vaak motorrijwielen wordt gebruikt. Het is een belasting die dient te worden betaald wanneer een personenauto, bestelauto of motorrijtuig wordt geregistreerd. Ook voor leaseuto’s geldt dat er BPM dient te worden betaald, echter dit wordt gedaan door de autoleasemaatschappij. Net als bij de bijtelling geldt dat het beleid van de overheid wordt gedreven door de duurzaamheid van het voertuig, oftewel de mate van CO2 uitstoot. Als vuistregel geldt dat hoe hoger de uitstoot, hoe meer BPM er verschuldigd zal zijn. Er zijn veel verschillende procedures, regels en uitzonderingen, dus check altijd de BPM website van de belastingdienst om de precieze antwoorden op jouw specifieke situatie te krijgen.

Brandstofpas

Dit is een pas waarmee benzine, diesel, elektriciteit of een andere vorm van brandstof kan worden betaald en de pas is verstrekt door de autoleasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft contractuele afspraken gemaakt met de brandstofleveranciers (de tank maatschappijen) waardoor leaserijders met de as de brandstof kunnen afrekenen.  Namen die vaak worden genoemd zijn de MKB brandstofpas, Travel Card, Shell Tankpas, Fleetcard Tankpas, Esso National Tankpas, de Multi Tank Card, EDC tankpas en de Esso Europe Tankpas.
Dit is een pas waarmee benzine, diesel, elektriciteit of een andere vorm van brandstof kan worden betaald en de pas is verstrekt door de autoleasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft contractuele afspraken gemaakt met de brandstofleveranciers (de tank maatschappijen) waardoor leaserijders met de as de brandstof kunnen afrekenen.  Namen die vaak worden genoemd zijn de MKB brandstofpas, Travel Card, Shell Tankpas, Fleetcard Tankpas, Esso National Tankpas, de Multi Tank Card, EDC tankpas en de Esso Europe Tankpas.


Captive leasemaatschappij

De term captive wordt in de wereld van de lease meestal gebruikt om aan te geven dat een leasemaatschappij alleen werkt in opdracht van een specifiek merk. Het automerk kiest er voor om met een captive te gaan samenwerken om er voor te zorgen dat het aantal auto’s van dat merk meer worden verkocht. In de praktijk zie je dat er leasemaatschappijen zijn die voor meer dan ėėn automerk werken en zich captive noemen. En je ziet ook automerken die hun eigen leasemaatschappij hebben en dat hun captive maatschappij noemen. De partijen waar wij mee werken zijn (captives en non-captives):

Volkswagen
Seat
Lease’m
IkRij.nl
ANWB
Athlon
Lease.auto
SnappCar Private Lease
MINI
Peugeot
Auto.nl

Contract

Alle verschillende vormen van lease en de verschillende terminologie die wordt gebruikt, zoals financiële lease, private lease, operationele lease, kennen ėėn duidelijke overeenkomst: allemaal ligt er een contract ten grondslag aan de relatie tussen lessor en lessee. Een set afspraken over onder andere de looptijd, de financiële vergoeding en de voorwaarden.

Contractduur

De contractduur is de looptijd van een leasecontract. Voor private lease geldt dat dit meestal 12, 24, 36 of 48 maanden is, maar er zijn andere looptijden mogelijk. Meestal wordt de contractduur uitgedrukt in maanden.

Contractovername

Het woord zegt het eigenlijk al, namelijk dat een lopend leasecontract wordt overgenomen door een nieuwe, derde partij. Zowel de verplichtingen als de rechten worden dan overgedragen aan de nieuwe leasemaatschappij. Zorg altijd dat je je goed laat informeren of dit wel gunstig is in jouw specifieke situatie.

Dagwaarde

Letterlijk de waarde van de leaseauto op een zeker moment. Of iets anders verwoord: de waarde van de auto in het economisch verkeer. 

Eigen Risico

Wanneer je een leasecontract afsluit dan is er (nagenoeg altijd) sprake van een eigen risico, dat wil zeggen een bedrag dat dient te worden betaald voordat de verzekering in beeld komt. Denk bijvoorbeeld aan een veelvoorkomend bedrag van 500 Euro. De lessor geeft vaak de optie aan de lessee om het eigen risico af te kopen. In dat geval wordt de maandelijkse bijdrage dus iets hoger. Het afkopen van het eigen risico betekent dus dat je per maand duurder uit bent, maar dat je eerder aanspraak kan maken op je verzekering bij schade. Bij private lease is dit dus letterlijk een persoonlijke afweging die vaak met name afhangt van de (i) risicobereidheid van de leaserijder, (ii) de hoeveelheid cash middelen die de leaserijder achter de hand heeft en (iii) of men verwacht dat de kans op schade groot of klein zal zijn.  

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden in het algemeen en elektrisch private lease rijden in het bijzonder, heeft een grote vlucht genomen, zie bijvoorbeeld Over Private Lease: doorbraak verkoop elektrische auto’s?. In de Over Private Lease Groep is er ook een aparte website gefocust op elektrisch rijden. Daar kunnen alle elektrische private lease auto’s worden vergeleken en is veel informatie te vinden over dit segment in de private lease markt.Energielabel

Net als huizen, koelkasten en andere huishoudelijke apparaten kennen private lease auto’s ook een energielabel. Het loopt van A tot G, waarbij je met een A categorie de meest zuinige auto hebt, terwijl met G de minst zuinige.

Het energielabel heeft de afgelopen jaren gewonnen aan interesse en populariteit onder autobezitters, private lease rijders, dealers en eigenlijk van iedereen die iets te maken heeft met de mobiliteitsbranche. Dit wordt veroorzaakt door twee hoofdredenen. Ten eerste, de aandacht voor het milieu en dan met name de mate van CO2 uitstoot en het brandstofverbruik. Ten tweede, omdat we bij voorkeur liever minder dan meer betalen per gereden kilometer, waarbij het fossiele brandstofgebruik in de loop der jaren is gestegen.

De letter van het energielabel staat voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot. Kleinere auto’s zijn dan bijna altijd zuiniger dan grote en dat terwijl je bijvoorbeeld vanwege kinderen wel een grote auto moet kopen. Om dit ‘probleem’ te ondervangen is er voor gekozen ook de relatieve zuinigheid te vermelden. Dat betekent dat de auto naast zijn letter binnen de grootteklasse er gekozen kan worden voor de (relatief) meest zuinige auto. 

energielabel


Financial lease

Financial lease wordt in Nederland ook vaak financiële lease genoemd, hetgeen precies hetzelfde betekent. In de kern komt het er op neer dat het juridische eigendom van de leaseauto bij de lessor blijft liggen, maar na correcte betaling van alle termijnen wordt de lessee ook de juridische eigenaar van de leaseauto. Tot die tijd ligt het economisch eigendom bij de lessee en na afloop van de leaseperiode ligt dus zowel het economische als juridische eigendom bij degene die de lease is aangegaan. Het feit dat het economisch eigendom bij de lessee ligt betekent dat hij alle lusten van de leaseauto heeft maar ook alle lasten en risico’s, zoals bijvoorbeeld onderhoud en de verzekering.  
Financial lease wordt in de praktijk vaak gezien als een lening omdat de lease op de balans wordt gezet op dezelfde wijze als een lening. Het verschil met een lening is dat er wel of niet zekerheden voor de lening zijn gevestigd (bijvoorbeeld een hypothecaire inschrijving of een verpanding van de debiteuren) terwijl bij financial lease de leaseauto juridisch eigendom blijft van de leasemaatschappij en dus direct dient als ‘onderpand’ mocht de lessee in achterstand raken op zijn maandtermijnen.

Fiscale bijtelling

Zie voor meer informatie onder het kopje bijtelling, maar in de kern komt het er op neer dat je extra inkomen moet optellen bij je inkomen op het moment dat je een zakelijke auto ook voor privédoeleinden inzet.

Full service lease

Eigenlijk zeggen de combinatie van de woorden full service lease al goed wat er wordt bedoeld, namelijk een volledig lease concept waarbij alle extra diensten rondom het rijden van een auto uit handen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud, bandenwissel, de verzekering of pechhulp. Vaak wordt dit ook wel full operational lease genoemd. Private lease valt binnen deze categorie. 

Full operational lease

Bij deze vorm van lease worden nagenoeg alle elementen van het rijden van een auto uitgevoerd door de leasemaatschappij, zie ook full service lease. Dat geldt zowel voor de financiële maar ook de service aspecten van het autorijden. Bij de financiële aspecten valt bijvoorbeeld te denken aan de verzekering en de belastingen. Voor de service aspecten kan je denken aan het onderhouden, de bandenwissel of bijvoorbeeld vervangend vervoer.
Vanuit financieel perspectief is full operational lease dus een vorm van lease waarbij zowel het economische als het juridische eigendom ligt bij de leasemaatschappij. Private lease valt dus perfect binnen deze definitie. Het is praktisch gezien in het feite het lange termijn huren van een auto.  

Gecalculeerde restwaarde

De restwaarde van een auto is hoeveel de auto nog waard is op een zeker moment in de toekomst. Door afschrijving wordt een auto minder waard en dus zal in de loop der tijd de restwaarde van een auto lager worden. De calculatie (berekening) van de restwaarde kan gedaan worden voordat de auto nog maar een kilometer heeft gereden. Dan bereken je het bedrag dat je verwacht dat een auto waard zal zijn op een zeker moment in de toekomst. Voor leasemaatschappijen is dit een cruciaal element om tot een prijs te komen voor hun leasecontracten. Hoe hoger de verwachte restwaarde des te lager zijn de kosten voor de leasemaatschappij. Ook een aanname van de restwaarde door bijvoorbeeld een private leaserijder is belangrijk om een goede vergelijking te maken tussen het kopen van een nieuwe auto versus een private lease auto. Door ontwikkelingen in de samenleving (De duurzame toekomst van Private Lease, Over Private Lease: Doorbraak verkoop elektrische auto’s?, Wat de brandstofmotor met Private Lease te maken heeft) staat de restwaarde steeds meer in de belangstelling en is de onzekerheid toegenomen.


Geel en Grijs kenteken

De term grijs en geel kenteken werden met name in het verleden gebruikt, waarbij geel kenteken staat voor de personenauto (denk aan het gele nummerbord) en het grijze kenteken voor de bestelauto en vrachtwagen. Fiscaal heeft het gevolgen als een auto als bestelauto (“grijs”) wordt aangemerkt, bijvoorbeeld voor de BPM. Een grijs kenteken heeft dus niet letterlijk een grijs nummerbord. Wel kan je het soort auto aflezen doordat iedere categorie een eigen beginletter heeft. Alleen de personenauto heeft geen eigen letter. Hieronder, zoals de RDW dat heeft afgegeven, staan de verschillende letters en categorieën opgesomd:  

  • D of F: Brom- en Snorfietsen
  • W: Aanhangwagens W
  • O: Opleggers O
  • V: Lichte bedrijfsauto’s (tot 3500 kg) V
  • B: Zware bedrijfsauto’s (boven 3500 kg) B
  • M: Motorfietsen M
  • GV: GrensverkeerVereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) vertegenwoordigt de meeste leasemaatschappijen van Nederland. Haar leden hebben in totaal circa 90% van de Nederlandse leasemarkt in handen. De VNA werkt samen met bekende andere partners in de autobranche zoals de RAI, BOVAG, ANWB maar bijvoorbeeld ook met het (wellicht) minder bekende Formule E-team (een samenwerkingsverband tussen allerlei partijen in de mobiliteit die een belang hebben in het elektrisch rijden). Hieronder een opsomming van alle leden van de VNA:


AA Lease
Alcredis Lease Nederland
ALD Automotive
Algemene Lease Maatschappij
Autoplanning  
Alphabet Nederland 
Arval
Athlon Car
Lease Nederland 
Autolease Groningen 
Autolease Midden Nederland 
BMW Group Financial Services
Bright Lease
Broekhuis Lease 
Business Lease Nederland 
DirectLease
Driessen Autolease
Dura Vermeer Autobeheer 
DutchLease 
Eswe Autolease & Verhuurmij
Facilicom Wagenpark 
Friesland Lease
Hiltermann Lease 
Hitachi Capital Mobility Netherlands  
Huiskes Kokkeler Autolease International Car Lease Holding 
J&T Autolease 
Jos van Boxtel Lease 
Lease 2.0 
Lease Connection 
Lease2Go 
LeasePlan Nederland
Leasys Nederland  
M. de Koning Autolease 
Maxima Lease 
MKB Lease 
Multilease 
Munsterhuis Lease- en Handelsmij 
Muntstad Auto Lease 
Oostendorp Autolease 
Personal Car Lease 
Prolease RCI Financial Services 
RegioLease
Riemersma Leasing 
SternLease 
Superlease Holland 
TB Lease 
Terberg Business Mobility 
That’s Lease 
Vallei Autolease 
Van Mossel Autolease 
Vemo LeaseVolkswagen Leasing
Volkswagen Pon Financial Services 
Wagenplan 
Wensink Lease 
Wittebrug Lease 
XLLease
Zuidlease
ZuidWest Lease

Bron: website VNA, 2019